Referencie

REFERENCIE spoločnosti PROGRES MT s.r.o. v oblasti “ELEKTRO”

 • KAUFLAND Michalovce – Verejné osvetlenie
 • LEONI Autokábel Ilava – Verejné osvetlenie
 • KAUFLAND Ilava Logistické centrum – Osvetlenie haly č. 118
 • TESCO Pezinok – Verejné osvetlenie
 • OBEC Ploské – Dodávka materiálu pre verejné osvetlenie obce
 • OBEC Dvorníky Včeláre – Dodávka materiálu pre verejné osvetlenie obce
 • SKLOPLAST Trnava – Verejné osvetlenie
 • OBEC Kráľovce – Verejné osvetlenie obce
 • KAUFLAND Šala – Verejné osvetlenie
 • HYPERNOVA Prešov – Verejné osvetlenie
 • NAY Elektrodom Prešov – verejné osvetlenie
 • Sídlisko Vrakuňa, Bratislava ul. Ráztočná – Verejné osvetlenie
 • TESCO Vranov n/T – Verejné osvetlenie a NN rozvody
 • DRÚ Zvolen – Vzdušná NN prípojka
 • NAY ELEKTRODOM Košice 1. – Verejné osvetlenie “opravy”
 • BAUMAX Košice – Verejné osvetlenie a prekládka telefónu
 • BAUMAX Poprad – Verejné osvetlenie
 • U.S.Steel Košice – Verejné osvetlenie ciest DZ Koksovňa
 • PSA PEUGEOT – DODÁVATEĽSKÝ PARK ZAVAR Trnava – Verejné osvetlenie
 • DIATHERA Košice – rôzne elektro montážne práce
 • KUENZ Košice – Verejné osvetlenie
 • LOGISTICKÝ PARK Senec – Verejné osvetlenie
 • KIA / HYSCO Žilina – Verejné osvetlenie a areálové rozvody NN
 • LOGISTICKÝ PARK Lozorno – Verejné osvetlenie
 • KIA Žilina / RDC centrum – Verejné osvetlenie a areálové rozvody NN
 • KIA Žilina / MOBIS Slovakia – Verejné osvetlenie a areálové rozvody NN
 • U.S.Steel Košice – Verejné osvetlenie ciest na DZ Koksovňa
 • BAUMAX Trenčín – Verejné osvetlenie
 • KAUFLAND Vranov n/T – Verejné osvetlenie
 • BAUMAX Trenčín – Verejné osvetlenie
 • U.S.Steel Košice – Verejné osvetlenie cesty S015
 • BAUMAX Banská Bystrica – Verejné osvetlenie
 • U.S.Steel Košice – Oprava osvetlenia na zariadení VJ1
 • SKLOPLAST Trnava – Verejné osvetlenie “opravy”
 • KIA/MOBIS Žilina – Verejné osvetlenie a areálové rozvody NN
 • KAUFLAND Hlohovec – Verejné osvetlenie
 • ŠTRKOVŇA Bratislava – NN rozvody a NN prípojka pre plávajúci báger
 • Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce II. – Verejné osvetlenie staveniska
 • U.S.Steel Košice – Oprava poškodených káblov a napájanie pohonov na kotly č.6, tepláreň
 • ČERPACIA STANICA CNG Košice – NN prípojka
 • HOTEL Borovica, Štrbské pleso – NN prípojka
 • SAMSUNG Voderady – Rôzne elektro montážne práce v exteriéri a interiéri
 • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov – NN rozvody areálu a verejné osvetlenie
 • Bytový dom OBIDICK Bratislava – rôzne elektro montážne práce a zapájanie rozvádzačov
 • BAUMAX Prievidza – Verejné osvetlenie
 • Rehabilitačné a diagnostické stredisko vrcholového športu v Petržalke – rôzne elektro montážne práce
 • U.S.Steel Košice – Oprava osvetlenia prístrešku na sklade č. 0188 DZ Expedícia
 • HOTEL SCHOPIN Bratislava – Verejné osvetlenie
 • R4 Svidník – Preložka VN
 • Nasvietenie priechodov pre chodcov v meste Poprad
 • ČOV Humenné – Rôzne eletro montážne práce
 • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov – NN rozvody areálu II. Etapa
 • BAUMAX Trnava – Verejné osvetlenie a NN areálové zozvody
 • BUSSINES CENTRUM Moldavská – NN prípojka
 • MEIKI Nitra – Verejné osvetlenie areálu
 • Bytový dom OBIDICK Bratislava – rôzne elektro montážne práce a zapájanie rozvádzačov
 • CASSOVAR Košice – Zemné práce kanalizácia
 • DIGITAL PARK II. Bratislsva – rôzne elektro montážne práce
 • BAUMAX Trnava – NN prípojka pre zavlažovanie
 • Námestie mieru Prešov – rozvody CSS
 • CASSOVAR Košice – Zemné práce kanalizácia
 • HALA KOREKT PLUS – Kompletné káblové zozvody
 • JADROVÁ ELETRÁREŇ Jaslovské Bohunice – rôzne elektro montážne práce
 • NAY ELEKTRODOM Košice 2. – Zemné pŕace
 • KAUFLAND Ružomberok – Verejné osvetlenie “opravy”
 • OPRAVA HAVÁRIE PLYNOVODU – Hrabovec okr. Bardejov
 • JEDNOTA Bratislava – Kompletná montáž halových rozvodov a osvetlenia
 • JADROVÁ ELETRÁREŇ Jaslovské Bohunice – Rôzne elektro montážne práce
 • KAUFLAND Olomouc CZ – Halové elektro rozvody
 • ELETRÁREŇ VOJANY – Zemné práce na fotovoltarickej elektrárni
 • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov – NN areálová prípojka
 • FOTOVOLTARICKÁ ELETRÁREŇ Rimavská Sobota – Zemné práce
 • JADROVÁ ELETRÁREŇ Jaslovské Bohunice – Rôzne elektro montážne práce
 • FAURÉCIA Košice – Verejné osvetlenie a NN areálové rozvody
 • HONEYWELL Prešov - elektromontáže
 • BAUMAX Martin - Rekonštrukcia elektro inštalácie
 • BAUMAX Bratislava - Rekonštrukcia elektro inštalácie
 • GOLFOVÝ KLUB ALPINKA Košice - montáž eletrickej ohrady
 • BCM Moldavská - elektromontáže
 • IMMO PARK Košice - verejné osvetlenie a NN vonkajšie prípojky
 • REFIT TESCO Košice - elektromontáže
 • TESCO Slovensko - elektromontáže
 • JADROVÁ ELETRÁREŇ Jaslovské Bohunice – Rôzne elektro montážne práce
 • DIVADLO Košice / Malá scéna - elektromontáže
 • Bytový dom Holíč  - vnútorná inštalácia bytov, NN rozvod 
 • USS Košice s.r.o. - Elektroinštalácia NN, šatne Pozinkovňa
 • USS Košice s.r.o. - Pripojenie kontrolného pracoviska na LPL, DN3
 • USS Košice s.r.o. - Opravy elektrických rozvodov RZO38
 • PB Bratislava - modernizácia údržbovej základne, elektromontáže
 • ČEZ a.s. , TR VERNEROV – rekonštrukcia rozvodne vysokých napätí 
 • SIEMENS  SPOLCHEMIE – Ústi nad Labem – oprava káblových rozvodov (3.750m)
 • NAY ELETRODOM Košice 2. - prestavba OC 
 • VW Bratislava výrobný závod - elektroinštalácia časti výrobnej haly
 • USS Košice s.r.o.  - Rekonštrukcia osvetlenie haly k 536, 537 
 • USS Košice s.r.o.  - Rekonštrukcia osvetlenie haly k 535 
 • Arcelor Mittal Ostrava - zapájanie káblových prívodov a vývodov v rozvodniach 
 • USS Košice s.r.o. -  napojenie preklápačov zvitkov   
 • Bytový dom Krásna Hôrka Bratislava - vnútorná inštalácia bytov, NN rozvod
 • BORY MALL Bratislava - elektromontáže; 03 
 • USS Košice s.r.o. - Osvetlenie skládky brám, stožiar č.4  
 • USS Košice s.r.o. - Montáž a napojenie krytu sústruhu
 • USS Košice s.r.o. - Zváračka a čistič pásu pre Prípravnú linku
 • USS Košice s.r.o. - Oprava elektroinštalácie a osvetlenia dielní na VP

 

REFERENCIE spoločnosti PROGRES MT s.r.o. v oblasti “BEZPEČNÝCH PRIECHODOV PRE CHODCOV”

 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO01 Cesta I/67 horizont výjazd z Popradu na Kvetnicu (pri Kauflande)
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO02 Cesta I/18 Cirkevná škola od garáži
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO03 Cesta I/18 ul. Dostojevského
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO04 Miestna komunikácia ul. J.Curie (pri Nemocnici)
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO05 Miestna komunikácia ul. Moyzesova (pri Lidl)
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO06 Miestna komunikácia ul. Francisciho
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO07 Miestna komunikácia ul. Slovenského odboja (pri Billa)
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Poprad – SO08 Miestna komunikácia ul. Fraňa Kráľa (smer letisko)
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Rožňava - Krásnohorské podhradie 1 priechod
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Plešivec - Slavec 2 priechody
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Hranica kraja BB/KE Behúňovo 2 priechody
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Sečovce – Horovce 2 priechody
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Michalovce – Lúčky 10 priechodov
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Závadka – Sobrance 9 priechodov
 • OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Svinica – Dargov 4 priechody

 

REFERENCIE spoločnosti PROGRES MT s.r.o. v oblasti “ZIMNEJ ÚDRŽBY”

 • BAUMAX KOŠICE 1.
 • BAUMAX KOŠICE 2.
 • FERROBANKA a.s.
 • NAY ELEKTRODOM KOŠICE 1.
 • NAY ELEKTRODOM KOŠICE 2.
 • MA.GI.CA, Košice
 • SPP, Košice
 • PEMA Slovakia spol s.r.o.
 • TIK Slovakia s.r.o.
 • NOVÁ TERASA, Košice 
 • HORNBACH, Košice
 • BI, Moldavská cesta, Trolejbusová cesta, Košice