Merače rýchlosti

MERAČ RÝCHLOSTI VOZIDIEL PROGRES MT s.r.o.
 
 
Spoločnosť PROGRES TM s.r.o. odporúča Obciam, Mestám, Vyšším územným celkom a iným "oprávneným žiadateľom", využiť aktuálne prebiehajúcu podporu, na získanie nenávratnej finančnej podpory na získanie dotácie 3.000 - 24.000 EURO zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky- merače rýchlosti / nasvietenie priechodov / detské ihriská...
 
 
Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2016)
 
Merač rýchlosti vozidiel slúži na meranie a zobrazenie rýchlosti vozidiel. Inštalácia sa odporúča na miesta, kde sa často prekračuje povolená rýchlosť. Panel ukladá namerané veličiny do svojej pamäte a je ich možné pomocou Bluetooth načítať do PC.
 
Merač rýchlosti je vyrábaný v 2-číselnom prevedení (zobrazovanie rýchlosti od 5 – 99 km/h) alebo v 3-číselnom prevedení (zobrazovanie rýchlosti od 5 km – 199 km/h).
Merače rýchlosti môžu byť podľa požiadaviek zákazníka doplnené o nápis SPOMAĽ.
Napájanie merača rýchlosti je možné z trvalého zdroja napätia 230V, napájanie z verejného osvetlenia (VO) alebo napájanie zo solárneho setu s akumulátorom.
 
Technické parametre

 • rozmer 350 x 510 x 30 mm (v x š x h) – STANDARD
 • výška číslic 300 mm – STANDARD
 • vysoko svietivé LED diódy, 30 stupňové
 • automatická svietivosť podľa stavu okolia
 • dosah merača rýchlosti vozidiel do 150 m, presnosť, ± 2 km/h
 • druh radaru Doppler, 24.0 GHz, K-Band
 • komunikácia cez Bluetooth, rotačný záznamník na 2500 hod.
 • možnosť zaznamenať maximálnu rýchlosť v hodine, priemernú rýchlosť v hodine, počet áut za hodinu, počet áut pod povolenou rýchlosťou

 
Výhody a prínos

 • zníženie rýchlosti motorových vozidiel na meraných úsekoch
 • vizuálna informácia pre vodiča pri prekročení povolenej rýchlosti
 • zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a iných účastníkov premávky
 • široký výber rôznych druhov a veľkosti meračov rýchlosti (podľa veľkosti merača a veľkosti číslic, podľa počtu zobrazovaných číslic atď.)
 • možnosť doplniť o nápis SPOMAĽ, ktorý svieti pri prekročení rýchlosti
 • automatické nastavenia jasu LED diód podľa intenzity vonkajšieho svetla
 • automatická regulácia stavu napätia akumulátora (batérie)
 • možnosť napájania na trvalý zdroj 230V, verejné osvetlenie (VO), SOLAR