Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Incorrect key file for table './db8665xdrupal/cache_page.MYI'; try to repair it query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.progresmt.sk/bezpecne-priechody-pre-chodcov' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/bezpecne-priechody-pre-chodcov', '', '44.200.40.195', 1656900118) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1034:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\\"ico\\">\\n <img alt=\\"\\" src=\\"/sites/default/files/cellphone.png\\" style=\\"width: 32px; height: 32px;\\" /></div>\\n<div class=\\"detail\\">\\n<h4>\\n +421 (0) 903 482 572</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 427 934</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 124 125</h4& in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/bezpecne-priechody-pre-chodcov', '', '44.200.40.195', 1656900118) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:321:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>© 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\\n', created = 1656900118, expire = 1656986518, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/bezpecne-priechody-pre-chodcov', '', '44.200.40.1 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Bezpečné priechody pre chodcov | PROGRES MT
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/cellphone.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n<h4>\n +421 (0) 903 482 572</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 427 934</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 124 125</h4>\n</div>\n<div class=\"clear\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/mail.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n <a href=\"mailto:progresmt@progresmt.sk\">progresmt@progresmt.sk</a></div>\n', created = 1656900118, expire = 1656986518, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\n', created = 1656900118, expire = 1656986518, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.

Bezpečné priechody pre chodcov

BEZPEČNÉ PRIECHODY PRE CHODCOV
Projekt  PROGRES MT s.r.o.

V tejto časti prezentácie sa dozviete ako fungujú a aké sú hlavné výhody tejto technológie.

Spoločnosť PROGRES TM s.r.o. odporúča Obciam, Mestám, Vyšším územným celkom a iným "oprávneným žiadateľom", využiť aktuálne prebiehajúcu podporu, na získanie nenávratnej finančnej podpory na získanie dotácie 3.000 - 24.000 EURO zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky- merače rýchlosti / nasvietenie priechodov / detské ihriská...

 

Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2016)

 

Čo znamená BEZPEČNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV?
Pre tých zákazníkov, ktorí "bezpečné priechody" nepoznajú vôbec, tu máme stručnú charakteristiku tohto systému:

jedná sa o vizuálne, čiže svetelné zvýraznenie dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu asymetrickým svietidlom) a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky).

Aká je hlavná výhoda nášho systému?
Hlavnou výhodou tohto systému je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti prechodu resp. po ňom prechádza.

Ako sa odlišujeme od iných (podobných) systémov?

Hlavným odlíšením je použitá technológia a nastavenie systému – čítajte pozorne!

Veľa priechodov na Slovensku je nasvietených a veľa priechodov pre chodcov niečo v nejakom čase signalizuje, ale nemyslí sa pritom na efektivitu a na bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane vodičov vozidiel.

Nasvietenie priechodu – systém nasvietenia PROGRES MT s.r.o. používa hlavne asymetrické svietidlá, ktoré potláčajú bočné svetelné emisie, aby na vozovke nevznikal efekt zrkadlenia svetla v smere idúcich vozidiel.
Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. používa iba svietidlá, ktoré sú konštrukciou výroby celkom odlišné od klasických svietidiel a zabezpečujú potláčanie bočných svetelných emisii („viaLIGHT“).
Navyše vieme dodať aj svietidlá, ktoré majú z bočnej strany zabudovanú značku IP6, ktorá je tiež podsvietená.

 

Je bežné, že sa pre nasvietenie priechodu u iných dodávateľov použijú klasické svietidlá pre verejné osvetlenie, ktoré síce svietia dostatočne, ale najmä za mokra a v noci vytvárajú nepríjemný a nebezpečný odraz svetla v smere idúceho vozidla, čím oslepuje vodiča, ktorý do daného úseku vchádza!

Systém „viaLEDFLASH“ (LED svetlá vo vozovke)  je navrhnutý tak, aby aj počas dňa vyžaroval dostatočne silné záblesky, ktoré je vedieť aj za denného svetla.
Záblesky LED svietidiel uložených vo vozovke sú viditeľné počas dňa a noci. Nasmerovanie záblesku je vodorovné čím sa neoslepuje vodič vozidla, ktorý do zóny prechodu vstupuje.
Bez tohto predpokladu sú iné systémy v značnej nevýhode a neposkytujú chodcom ochranu počas dňa.

- Blikajúce a iné stroboskopické systémy, ktoré sa bežne používajú nemyslia pritom na funkčnosť počas dňa – za svetla ich nie je vidieť !

Je možná aj postupná výstavba?
Áno. Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. ponúka kombináciu všetkých systémov "bezpečného priechodu".
Je na zákazníkovi a na financovaní, či si nechá postaviť základný priechod a neskôr ho dostavia, alebo ostane pri jednoduchej verzii, ktorá sa možno osvedčí.

Je systém bezpečného priechodu finančne podporovaný?
Žiaľ nie. Doposiaľ, ani po opakovanej snahe z našej strany, nie je tento systém podporovaný správcami komunikácii.

Potrebujeme projekt na výstavbu bezpečného priechodu?
Áno. Projekt Vám po dohode spracujeme.

Je možné získať dobrú cenu ?
Áno, vždy je to vecou dohody – najčastejšie si zákazník urobí istú časť prác svojpomocne, čím dosiahne istú úsporu prostriedkov.

Je treba pre napájanie systému osobitnú prípojku energie?
Vždy to záleží od podmienok v danom teréne, ale obyčajne sa tento systém napája z verejného osvetlenia, ktoré je často v bežnom dosahu. Spotreba energie je minimálna, a aj krátkodobé zaťaženie nie je vysoké, preto je napojenie na verejné osvetlenie bezpečné.

Čo sa stane pri výpadku elektrickej energie, napr. počas búrky?
Záložný batériový automatický systém zabezpečí fungovanie priechodu po dobu viac ako 6 hod. V praxi sa ukázalo, že systém dokáže v záložnom režime fungovať aj 24 hod!

Je treba rozkopať vozovku počas výstavby kvôli prepojeniu?
Nie. Systém komunikuje bezdrátovo, a preto nie je treba obidva smery priechodu a ich osvetľovacie systémy prepojovať káblom. Zapustené LED svietidlá sa osádzajú iba do vrchnej časti vozovky, kde sa vyfrézuje tenký zárez a následné sa zaleje asfaltovou plniacou hmotou. Zapustené LED svietidlá sú vyhotovené tak, aby ich nepoškodili ani vozidlá zimnej údržby, ktoré odstraňujú sneh z vozovky!


Technické údaje – ÚVOD

Bezpečné priechody pre chodcov sú samostatné dopravné systémy, ktorých účelom je zvýraznenie priechodu pre chodcov, ako aj samotného chodca na priechode a v jeho blízkosti.

Bezpečné priechody pre chodcov zabezpečujú dve základné funkcie:

  1. Nasvietenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov
  2. Detekcia chodca na priechode a v jeho blízkosti.

Detektor pohybu okamžite identifikuje aktuálny výskyt chodca na priechode a zapína aktívne LED prvky, ktoré následne dávajú signál vodičom prichádzajúcich motorových vozidiel. Snahou bezpečných priechodov pre chodcov je včas upozorniť vodičov na aktuálne nebezpečenstvo stretu s chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vodičovu pozornosť (aktívne LED prvky sa aktivujú len ak je chodec na priechode, resp. v jeho blízkosti. Ak sa chodec na priechode a v jeho blízkosti nenachádza sú LED prvky pasívne a vodiča neupozorňujú blikaním).
Systém bezpečného priechodu pre chodcov pracuje nezávisle od riadenia cestnej svetelnej signalizácie (CSS) a využíva vlastnú elektroniku a riadiacu jednotku.

obr.1 LED prvky sú pasívne ( neblikajú ) obr.2 LED prvky sú aktívne ( blikajú )

AKTÍVNA OCHRANA CHODCOV NA PRIECHODE

Bezpečný priechod pre chodcov doplnený o detektor pohybu chodcov pracuje na princípe indikácie výskytu chodcov na priechode pre chodcov a v jeho blízkosti. Systém pracuje na základe získaných vedeckých poznatkov, ktoré vychádzajú z najnovších psychologických poznatkov. Výskumy dokazujú, že vodiči sa stávajú menej pozorní na priechodoch, ktoré svietia permanentne aj v prípadoch, ak sa na nich nenachádza žiaden chodec. Snahou systému je upozorniť vodiča motorového vozidla, len v prípade skutočného indikovania chodca a varovať ho pred možným stretom s chodcom.

V prípade ak detektor neaktivuje chodca na priechode alebo v jeho blízkosti, sú LED svetlá na zariadení viaCROSSFLASH pasívne a neblikajú. Rovnako sa správajú aktívne LED prvky viaLEDFLASH, ktoré sú zapustené vo vozovke. V prípade ak detekčné zariadenie zachytí vo svojom zornom poli chodca, príde k aktivácii a rozblikaniu sa svetiel na zvislej dopravnej značke viaCROSSFLASH. Blikanie na zariadení viaCROSSFLASH je uskutočnené pomocou oranžových LED svetiel o priemere 200mm.

Pri detekcii chodca sa zároveň aktivujú aj LED prvky viaLEDFLASH zabudované vo vozovke, ktoré začnú blikať výrazným bielym svetlom o frekvencii 1Hz. V prípade ak chodec detekčnú zónu opustí, zariadenie prejde po uplynutí nadstaveného času do pasívneho stavu.

Systém bezpečných priechodov pre chodcov môže byť napájaný z trvalého zdroja ( 230V ) alebo z verejného osvetlenia ( VO ). Zariadenie je v prevádzke celoročne 24 hodín denne. Automatické spínanie nasvietenia priechodu pre chodcov je zabezpečené nezávisle a obvykle sa spína spoločne s verejným osvetlením ( VO ). Nasvietenie priechodu pre chodcov je zabezpečené špeciálnym svietidlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou a kontrastnou farbou svetla ( bielou ).

RIADIACA JEDNOTKA

Elektronika riadiacej jednotky je doplnená o zariadenie, ktoré uvedie výstražné svetlá do stavu blikania len v prítomnosti chodca v blízkosti priechodu pre chodcov. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné zariadenie vypne elektroniku blikania a aktívny prvok ( viaCROSSFLASH a viaLEDFLASH) sa zmení na pasívny. Týmto zariadením sa zabraňuje návyku vodiča na permanentné blikanie výstražného svetla, ktoré bliká aj počas neprítomnosti chodcov. Prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na protiľahlej strane vozovky zabezpečuje diaľkový senzor. Z uvedeného dôvodu odpadá nutnosť pokladania riadiaceho kábla pod resp. nad vozovku.

 

obr.3 Riadiaca jednotka s elektronikou


DETEKČNÉ ZARIADENIE

Systém detekcie chodca je napájaný z trvalého zdroja ( 230 V ) resp. z verejného osvetlenia ( VO ). Snímač pohybu chodcov je v prevádzke celoročne, 24 hodín denne. Detekčnú zónu je možné nastaviť podľa miestnych podmienok a skutkového stavu priamo na mieste. Vyžarovací kužeľ je možné nastaviť vo vzdialenosti 1m – 6m.

 

obr.4 Detekčné zariadenie pohybu chodcov obr.5 Detekčné zariadenie pohybu chodcov (samostatne)

viaCROSSFLASH

Zariadenie viaCROSSFLASH je dopravné zariadenie pozostávajúce zo zvislej dopravnej značky IP6, ktorá je doplnená o dvojicu výstražných oranžových LED svetiel a riadiacu jednotku s detekciou pohybu chodca.

 

obr.6 Zariadenie viaCROSSFLASH (na stĺpiku) obr. 7 Zariadenie viaCROSSFLASH (na stožiari)

viaLEDFLASH – aktívne zapustené LED prvky do vozovky

Výstražné blikavé LED prvky zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy, sú inštalované pred priechodom pre chodcov. Výstražné blikavé LED prvky zabudované vo vozovke pôsobia na vodičové podprahové vnímanie, čím dochádza k zvýšeniu jeho pozornosti a bezpečnejšej jazde. Zariadenie viaLEDFLASH vychádza z psychologických poznatkov a z princípu ergonómie. Je vedecky dokázané, že vodič motorového vozidla venuje najviac svojej pozornosti priestoru pred sebou, ktorý má vo svojom zornom poli. Z uvedeného dôvodu je toto zariadenie veľmi účinné a zvyšuje pozornosť vodiča. Aktívne vodiace dopravné zariadenie s LED prvkami bielej farby jasne vymedzuje priestor priechodu pre chodcov aj za zlej viditeľnosti. Zabudované LED svetlá majú vysoký svetelný výkon a svietia svetlom, ktoré neoslňujú vodičov prichádzajúcich motorových vozidiel. Zapustené LED prvky akumulujú svetelnú energiu do úzkeho kužeľa, čím sa dosahuje vysoká intenzita svetelného toku. Inštalácia LED prvkov sa prevádza pomocou špeciálneho zariadenia a LED prvky viaLEDFLASH sa osádzajú pred priechodom pre chodcov. Je možné osadenie jednostranne alebo obojstranne svietiacich modulov.  

Zapustené LED prvky viaLEDFLASH je možné aplikovať aj pri železničných prejazdoch (viď. železničné priecestie Bratislava – Jarovce) – resp. ako vodiace osvetlenie.

 


obr.8 Akt. LED prvky viaLEDFLASH (pohľad na prvky viaLEDFLASH za tmy – NOC)

 

obr.9 viaLEDFLASH(pohľad na zaliatu drážku) obr.10 Aktívne LED prvky viaLEDFLASH (pohľad na prvky viaLEDFLASH za svetla – DEŇ)

Technické parametre aktívnych LED prvkov viaLEDFLASH

Spotreba el. energie viaLEDFLASH obojstranný
2.0VA ( 80mA ) – biele / biele svetlo
Horný kryt ( viečko ) Nerezová oceľ
Vnútorná optika Vyrobená zo špeciálne odolného plast. materiálu s ľahko vymeniteľnou vložkou
Vnútorné púzdro Slanej vode odolné alumínium
Rozmer O 130 x 60 mm
Váha 1,7 kg
Maximálna výška nad cestou 3 mm ( bezpečné pre snehové pluhy a zimnú údržbu )
Farba LED svetiel Biela, červená, žltá
Priemerná svietivosť Biela: 50 cd, červená: 20 cd, žltá: 22 cd
Životnosť LED svetiel 100 000 hod.
Prípustné napätie 24 V DC
Ochranné krytie IP 68
Odolnosť voči záťaži do 25 ton

NASVIETENIE PRIECHODU viaZEBRALIGHT

Jedná sa o špeciálne svietidlo s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, ktoré v pozitívnom kontraste zdôrazní chodca pohybujúceho sa na priechode pre chodcov „ funkcia BYŤ VIDENÝ „.

Špeciálne svietidlo viaZEBRALIGHT je aktívne počas večerných hodín. Zapínacie a vypínacie časy sú zhodné s časmi zapínania a vypínania verejného osvetlenia.

Špeciálne svietidlo zahrňuje 2 hlavné funkcie:

Svietidlo s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, ktoré neoslňuje vodiča a zároveň v pozitívnom kontraste zvýrazňuje chodca pohybujúceho sa na priechode.
Zvislé dopravné značenie umiestnené na výložníku stožiara s presvetleným symbolom IP 6.

Detail svietidla viaZEBRALIGHT

 obr.11 Detail špeciálneho svietidla viaZEBRALIGHT

Vidieť a byť videný je základným predpokladom a podmienkou bezpečného priechodu pre chodcov. Z uvedeného dôvodu preferuje spoločnosť PROGRES MT s.r.o. okrem inštalácie aktívnych LED prvkov ( viaCROSSFLASH, viaLEDFLASH) aj správne nasvietenie priechodov pre chodcov. Pre splnenie tejto podmienky navrhujeme systém špeciálnych svietidiel s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou a kontrastným zvýraznením chodca na priechode.
Hlavným účelom je zdôraznenie samotného priechodu pre chodcov, ako aj chodca na ňom. Zvýraznenie chodca je prevedené pomocou svetla, ktoré je odlišné od farby okolitého verejného osvetlenia ( biele svetlo z halogenidovej výbojky ).

Príklady umiestnenia špeciálneho svietidla IP6 viaZEBRALIGHT

 

obr.12 Nasvietenie + viaCROSSFLASH obr. 13 Nasvietenie (nočný pohľad) obr. 14 Nasvietenie + viaCROSSFLASH

 

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. odporúča špeciálne nasvietenie priechodu pre chodcov kombinovať so zvislou dopravnou značkou s výstražnými svetlami ( viaCROSSFLASH) alebo s výstražnými LED prvkami zabudovanými vo vozovke (viaLEDFLASH).


Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/bezpecne-priechody-pre-chodcov', '', '44.200.40.195', 1656900118) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:467:\"Table &#039;./db8665xdrupal/sessions&#039; is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = &#039;44.200.40.195&#039;, session = &#039;gE46zm9iAKxlExCsUDTU-LMXPBZu4XF-MnlJefgsu4EG9bTuaG0bRaSjBNbF3-n5BLHqgD0TBiEB0nGa1ZBgzUJoKSLtdXJUkjYiizZJgXjAddBAWvPc-9ggDc15z95vZ4tk4CPbhRfByqFTJioZd-qNixoI5JNmbXGfMQl_QYrh5Xp6r6MWgQf1Q_dKMnXC&#039;, timestamp = 1656900118 WHERE sid = &#039;c7bd652a808c1fa18a8c33478d321390&#039;\";s:5:\"%file\";s:47:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/session.inc\";s:5:\"%line\";i:69 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134